Jde to i jinak!


Tento blog slouží k informování o zajímavých příkladech uplatňování "alternativ" (zejména v oblasti ekonomiky), aby bylo dostatečně zřejmé, že fungují i v praxi.

Můžete zde najít odkazy na projekty a sítě, do kterých se můžete také zapojit, i na dobré zkušenosti ve světě. Těšíme se na další zajímavé informace i od Vás.

Prosinec 2012

Devitalizace

31. prosince 2012 v 23:26 | Václav Procházka |  Zdraví
V tomto úvodním článku bych rád upozornil, že také rubrika Zdraví by si měla zachovat dostatečnou úroveň, přestože právě v této oblasti je nejoblíbenější pole působnosti šarlatánů a různých pavěd (viz též: Proč zdravotnictví?).
Nicméně devitalizace, velmi účinná metoda likvidace mnoha typů rakoviny, nebyla objevena a zavedena do praxe žádnými pochybnými existencemi, ale českými lékaři a veterináři (v současnosti se legálně používá hlavně ve veterině; v medicíně může být nalezení lékaře dostatečně vzdělaného, a zároveň ochotného postoupit riziko velkých tlaků, trochu problém).
Ačkoliv nemám medicínské vzdělání, obrázek si lze udělat z několika vrcholně podezřelých skutečností:
V roce 2001 probíhala ve FN Motol klinická studie. Podle zastánců devitalizace úmyslně v rozporu se zadáním a takovým způsobem, že nemohla skončit úspěšně. Předložené argumenty jsou přesvědčivé a srozumitelné i pro laika (v podstatě šlo o to, že pacientům s nádorem a mnoha metastázami - navíc s imunitou již oslabenou chemoterapií - byla podvázána jen JEDNA metastáza, která sice zmizela, ale k uzdravení to samozřejmě stačit nemohlo). Podrobné články tehdy vyšly například v měsíčníku "Zejména", který měl hlavně na pražských vysokých školách a na Smíchově aspoň tisícovku čtenářů. Kdyby zprávy o nesmyslně zmanipulované studii byly nepravdivé, jistě by při takové publicitě již stály za odpověď (ne-li rovnou žalobu pro trestný čin pomluvy). Následovalo však pouze mlčení.
Stejnou strategii uplatňuje chemoterapeutická lobby dodnes. Občas se v různých diskusích a informačních materiálech různí lékaři vyjadřují k alternativním metodám léčby rakoviny. "Devitalizace" je však slovo, které nesmí nikdy zaznít. Je trochu zvláštní, když v letáčku LPR se píše i o takových metodách, jako je stravování v závislosti na měsíční fázi, ale o metodě zavedené seriózními lékaři a před nedlouhou dobou testované ve FN Motol ani zmínka. Prostě "Zapomeňte!" Některé kapacity se občas blahosklonně vyjadřují o léčitelích (pokud možno co nejobecněji, takže tím vlastně chválí i největší podvodníky), jak je to skvělé, když někdo pomáhá pacientovi aspoň psychicky. Tuto úlohu však může splnit kterákoliv metoda.

Více:
http://www.darius.cz/ag_nikola/cl_devital.html (na konci seznam odborných publikací do r. 2001)

Družstevní asociace ČR

23. prosince 2012 v 23:04 | admin |  Organizace v ČR
Družstevní asociace České republiky zastřešuje svazy bytových, výrobních, zemědělských a spotřebních družstev:

Kulturní noviny

22. prosince 2012 v 23:37 | admin |  Organizace v ČR
Trochu netradiční pole působnosti družstva: "Družstevní list pro politiku, společnost, vědu a umění" Kulturní noviny existuje od roku 2009.

GLS Bank: "Peníze jsou tu pro lidi"

18. prosince 2012 v 0:24 | admin |  Organizace v zahraničí
Tato družstevní banka existuje již čtyři desetiletí a je průkopníkem etického bankovnictví v Německu.
Ani na této bance není v posledních letech vidět žádná krize.

Chiemgauer

17. prosince 2012 v 22:09 | admin |  Regionální měny
Jedna z nejúspěšnějších regionálních měn funguje od roku 2005 přímo v srdci Eurozóny:
V češtině např.:

družstevní banka JAK - Švédsko

17. prosince 2012 v 17:38 | admin |  Organizace v zahraničí
Jedna z bank, které procházejí krizí bez úhony, ne však na úkor svých klientů. V roce 2011 měla již 38.000 střadatelů a 131 miliónů eur (z toho 98 mil. půjčeno členům).
Informace v češtině např. zde:

Oficiální stránky (švédsky; informace v různých jazycích jsou pod odkazem "international")

Elektromobily

16. prosince 2012 v 21:04 | admin |  Nezávislejší energie
Výhodou elektromobilů jsou nejen nižší emise (mýty o tom, že elektrický pohon prostřednictvím elektráren produkuje stejně nebo dokonce více emisí než spalovací, byly mnohokrát vyvráceny).
Významná je i možnost uskladnit elektřinu v akumulátorech v době, kdy je to nejvýhodnější, a v určitých případech ji využít i jinak než pro pohon automobilu. Nové akumulátory již mají takovou životnost, že se s velkou pravděpodobností opotřebují mnohem později, než skončí životnost automobilu z jiných důvodů (nesouvisejících se způsobem pohonu).
Elektromobil tedy nejen umožňuje využívat převážně levnější noční proud, ale také pomáhá odstranit hlavní nevýhodu nestálých zdrojů energie, jako je fotovoltaika a větrné elektrárny. Povinný výkup této elektřiny do sítě za garantované ceny vyžadující vysoké dotace je právem kritizován. Ve spojení s elektromobilitou však tyto zdroje mohou být prostředkem ne k získání dotací, ale naopak k větší (až úplné) nezávislosti, která nezatěžuje síť náhlými špičkami výkonu nebo naopak výpadky. Funguje například v Sedlci-Prčicích, kde je také sídlo občanského sdružení Elektromobily: http://www.elektromobily-os.cz/

družstvo Mondragon

16. prosince 2012 v 0:04 | admin |  Organizace v zahraničí
Baskické družstvo, založené v padesátých letech, zaměstnává přes 80 000 lidí a patří k nejúspěšnějším na světě, velmi dobře odolává krizi.

OdKomunity

15. prosince 2012 v 23:35 | admin |  Sítě v ČR
OdKomunity.cz je komunitní portál, který umožňuje jeho členům vzájemně si půjčovat věci, které mají nebo využívat služeb, které umí poskytnout. Zapůjčení/služby mohou být bezplatné, za protislužbu nebo za peníze.
http://www.odkomunity.cz/

BuddyJet

15. prosince 2012 v 23:33 | admin |  Sítě v ČR
BuddyJet je komunitní portál, kde lze nabízet a poptávat služby nebo vlastní výrobky, pokud možno za protislužbu nebo výměnou.