Jde to i jinak!


Tento blog slouží k informování o zajímavých příkladech uplatňování "alternativ" (zejména v oblasti ekonomiky), aby bylo dostatečně zřejmé, že fungují i v praxi.

Můžete zde najít odkazy na projekty a sítě, do kterých se můžete také zapojit, i na dobré zkušenosti ve světě. Těšíme se na další zajímavé informace i od Vás.

Komuna.cz

2. března 2014 v 10:32 |  Sítě v ČR
Společenství lidí, kteří se nebojí otevřeně mluvit o hlavních příčinách neutěšené politické a ekonomické situace (nejen) v ČR. Netrpělivého návštěvníka by mohla odradit na první pohled jednostranná nabídka zaměřená na "protirežimní" suvenýry, jde však zatím jen o testovací provoz. Šíře nabídky bude opět záviset hlavně na tom, kdo všechno se zapojí. http://komuna.cz/obchod/
 

"Rozleť se" - Brno

13. března 2013 v 10:29 |  Sítě v ČR
Místní obchodní systém a virtuální měna v Brně: http://www.rozletse.cz/

lokální výměnné sítě - rozcestník

3. března 2013 v 2:23 |  Organizace v zahraničí
Odkazy na místní výměnné systémy v 39 státech světa:
 
Byliny: podle EU raději ať si sbírá jen každý pro sebe...

3. března 2013 v 0:35 | (admin) |  Zdraví
Mimochodem - z čeho se vyrábí velká část syntetických léků?

"...díky evoluci mají léčivé rostliny u lidského druhu své klinické testování už z velké části za sebou. Rostliny dodržují při syntéze svých sekundárních metabolitů určitý biochemický kodex, platný miliony let, na který jsme již po všech stránkách zvyklí."
Snad má ještě někdo ořechy!

11. ledna 2013 v 13:09 | admin
Dnes v jednom obchodním řetězci mě zaujala nabídka: vlašské ořechy 179,90 Kč/kg, země původu - USA.
Je vidět, že stojí za to mít na zahradě ořešák a úrodu dobře sklízet. Odbyt se určitě najde, i blíže než v Americe.

Devitalizace

31. prosince 2012 v 23:26 | Václav Procházka |  Zdraví
V tomto úvodním článku bych rád upozornil, že také rubrika Zdraví by si měla zachovat dostatečnou úroveň, přestože právě v této oblasti je nejoblíbenější pole působnosti šarlatánů a různých pavěd (viz též: Proč zdravotnictví?).
Nicméně devitalizace, velmi účinná metoda likvidace mnoha typů rakoviny, nebyla objevena a zavedena do praxe žádnými pochybnými existencemi, ale českými lékaři a veterináři (v současnosti se legálně používá hlavně ve veterině; v medicíně může být nalezení lékaře dostatečně vzdělaného, a zároveň ochotného postoupit riziko velkých tlaků, trochu problém).
Ačkoliv nemám medicínské vzdělání, obrázek si lze udělat z několika vrcholně podezřelých skutečností:
V roce 2001 probíhala ve FN Motol klinická studie. Podle zastánců devitalizace úmyslně v rozporu se zadáním a takovým způsobem, že nemohla skončit úspěšně. Předložené argumenty jsou přesvědčivé a srozumitelné i pro laika (v podstatě šlo o to, že pacientům s nádorem a mnoha metastázami - navíc s imunitou již oslabenou chemoterapií - byla podvázána jen JEDNA metastáza, která sice zmizela, ale k uzdravení to samozřejmě stačit nemohlo). Podrobné články tehdy vyšly například v měsíčníku "Zejména", který měl hlavně na pražských vysokých školách a na Smíchově aspoň tisícovku čtenářů. Kdyby zprávy o nesmyslně zmanipulované studii byly nepravdivé, jistě by při takové publicitě již stály za odpověď (ne-li rovnou žalobu pro trestný čin pomluvy). Následovalo však pouze mlčení.
Stejnou strategii uplatňuje chemoterapeutická lobby dodnes. Občas se v různých diskusích a informačních materiálech různí lékaři vyjadřují k alternativním metodám léčby rakoviny. "Devitalizace" je však slovo, které nesmí nikdy zaznít. Je trochu zvláštní, když v letáčku LPR se píše i o takových metodách, jako je stravování v závislosti na měsíční fázi, ale o metodě zavedené seriózními lékaři a před nedlouhou dobou testované ve FN Motol ani zmínka. Prostě "Zapomeňte!" Některé kapacity se občas blahosklonně vyjadřují o léčitelích (pokud možno co nejobecněji, takže tím vlastně chválí i největší podvodníky), jak je to skvělé, když někdo pomáhá pacientovi aspoň psychicky. Tuto úlohu však může splnit kterákoliv metoda.

Více:
http://www.darius.cz/ag_nikola/cl_devital.html (na konci seznam odborných publikací do r. 2001)

Kam dál